top of page

Info project – voortgang van het herinrichtingsproject van het Maximiliaanpark

Waarom duurt het project langer dan verwacht?


Het project Max-sur-Zenne is een complex project door zijn ambities en aanpak via samenwerkingsverbanden waardoor er heel wat spelers bij betrokken zijn. De projecteigenaar (Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de stad Brussel) wil een project tot een goed einde brengen waar alle belanghebbenden achter staan, wat de uitvoeringstermijnen langer kan maken.


Hoever staat het project vandaag?


De bouwvergunning wordt momenteel onderzocht en in maart 2023 werd een wijzigingsaanvraag ingediend. Deze wijzigingsaanvraag heeft betrekking op aanpassingen en bijsturingen naar aanleiding van opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek werden geformuleerd. De vergunning zou in de loop van de komende weken moeten worden afgeleverd.


Wanneer is de start van de werken voorzien?


Volgens de huidige planning zullen de werken starten in het eerste kwartaal van 2025. Er zal vooraf een informatievergadering worden georganiseerd en er zal een communicatiecampagne worden gevoerd in de buurt om uit te leggen hoe de werken zullen verlopen en om praktische informatie te verstrekken.


コメント


bottom of page